V oblasti trestného práva advokátska kancelária poskytuje právne služby, najmä v oblasti:

  • Obhajoby fyzickej ako aj právnickej osoby podozrivej alebo obvinenej v trestnom konaní
  • Priprávy argumentácie obhajoby
  • Zastupovania v predprípravnom a prípravnom konaní
  • Zastupovania v konaní o dohode o vine a treste
  • Analýzy poľahčujúcich a priťažujúcich okolností za účelom dosiahnutia čo najnižšieho trestu
  • Zastupovania v konaní pred súdom
  • Zastupovania v konaní o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch