V oblasti správneho práva advokátska kancelária poskytuje právne služby, najmä v oblasti:

  • Správneho konania
  • Správneho trestania
  • Priestupkov a iných správnych deliktov
  • Priestupkov na úseku dopravy, pokút ako aj jazdy pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok
  • Stavebné konanie
  • Ochrany spotrebiteľa na strane predávajúceho
  • Ochrany životného prostredia