V oblasti obchodného práva advokátska kancelária poskytuje právne služby, najmä v oblasti:

  • Práva obchodných spoločností
  • Obchodného registra vrátane konania pred registrovým súdom
  • Verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzením a akciovej spoločnosti
  • Družstva
  • Obchodno-záväzkových vzťahov
  • Zmenkového práva