Advokátska kancelária Linden Law sa okrem poskytovania právnych služieb v jednotlivých oblastiach práva špecializuje na poskytovanie komplexného právneho servise pre obce a mestá.

The Law Office Linden Law specialises in described practise areas as well as provides complex legal advice to municipalities and cities in Slovak republic.